DIPÒSIT DIGITAL DE MANEL TARÉS LAGUNAS


Mestres, rellotgers i organistes. Aproximació a l'ensenyament a Cambrils durant el segle XVIII

2009-02-15 17:27

Aquest article ha estat publicat a "Anjub, Quadern de Cultura Tradicional i Popular", núm. 6 (Cambrils: 2003)

RESUM: És ben sabut l’elevat grau d’analfabetització que han patit extenses capes de la població fins a temps no pas massa allunyats. El problema de l’escolarització era ben patent i tant l’Església com els Municipis han anat endegant al llarg de la història un conjunt d’iniciatives per tal de pal·liar la situació. No escapa a ningú però, que aquestes empreses, tot i que lloables, mai van ser ni suficients ni en general ben aprofitades fins als temps més moderns.

Descarregeu-vos el document, sense maquetar, en format PDF.

—————

Retorna