DIPÒSIT DIGITAL DE MANEL TARÉS LAGUNAS


Història Moderna

2013-08-26 12:43

La introducció del règim borbònic a la vila de Cambrils. De la Guerra de Successió a les reformes dels anys seixanta del segle XVIII

Aquesta obra és fruit del treball dut a terme al llarg d’una bona colla d’anys amb la fi d’ampliar el coneixement de la societat de Cambrils de l’Antic Règim. El seu àmbit cronològic comprèn la Guerra de Successió i les dècades següents d’implantació del règim borbònic, des de la Nova Planta fins a...

—————

2010-06-06 13:51

La venalitat dels càrrecs als ajuntaments borbònics: el cas de Cambrils (1741-1748)

Aquest article ha estat publicat al núm. XXVII de la revista "Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols" (Col·legi de Notaris de Barcelona: 2009). Descarregable des del web de la Fundació Noguera. Vegeu també la notícia publicada a Revista Cambrils. Divulgat a través d'una...

—————

2009-02-15 17:29

Aigua avall. La rierada del 15 de setembre de 1762 i altres avingudes del segle XVIII a Cambrils

Aquest reportatge ha estat publicat a L'Anjub, Quadern de Cultura Tradicional i Popular, núm. 7  (Cambrils: 2006) RESUM: La vila de Cambrils va ser erigida arran de la riera d’Alforja, a la seva riba dreta. Aquest emplaçament ha determinat part de la història de la vila, ja que els episodis de...

—————

2009-02-15 17:27

Mestres, rellotgers i organistes. Aproximació a l'ensenyament a Cambrils durant el segle XVIII

Aquest article ha estat publicat a "Anjub, Quadern de Cultura Tradicional i Popular", núm. 6 (Cambrils: 2003) RESUM: És ben sabut l’elevat grau d’analfabetització que han patit extenses capes de la població fins a temps no pas massa allunyats. El problema de l’escolarització era ben patent i tant...

—————

2009-02-15 17:19

La visita de l'Arxiduc Carles d'Àustria a Cambrils

Article publicat a Revista Cambrils, núm. 427, del febrer de 2007. RESUM: L’any 2014 commemorarem l’aniversari de l’ocupació de Barcelona per les tropes de Felip V, fet que va implicar la pèrdua de les institucions polítiques del país i va iniciar una repressió que va afectar diversos àmbits de la...

—————

2009-02-14 18:04

Cambrils i la Guerra de Successió: 300 anys de l’esclat del conflicte

Aquest article és un resum de la comunicació anterior, elaborat expressament per al butlletí de l'Arxiu Municipal de Cambrils, "L'Arxiu t'informa", núm. 7, desembre del 2005. Descarregeu-vos el document en format PDF.  

—————

2009-02-14 17:30

Els tràngols d'una guerra. Contribució a l’estudi de la Guerra de Successió a la vila de Cambrils

Aquest article és una comunicació presentada al congrés internacional “L’aposta catalana a la Guerra de Successió (1705-1707)”, que tingué lloc al Museu d’Història de Catalunya, a Barcelona, entre el 3 i el 5 de novembre de 2005. Actes publicades el 2007 pel Museu d'Història de Catalunya. RESUM: El...

—————